Cultuuraccenten

Onderzoek naar de regionale complementariteit en accenten van gemeentelijke cultuuruitgaven op meerdere geografische niveaus in Nederland in 2017.

Abstract: Dit onderzoek is een beschrijving en verkenning naar de mate van complementariteit van de culturele uitgaven van gemeenten op verschillende geografische niveaus. De statistische data van alle gemeenten in BrabantStad is door middel van een rekenmethode omgezet naar resultaten die te interpreteren zijn als prioriteiten in de cultuurbudgetten van gemeentes. Dit gebeurt door de verhoudingen tussen verschillende subsectoren te vergelijken met het nationaal Nederlands gemiddeld percentage. Hoe hoger het geografische niveau, hoe dichter de resultaten bij het normaal komen. Dit onderzoek geeft teken dat gemeentelijke uitgaven elkaar kunnen aanvullen bij bepaalde subsectoren, maar levert geen onomstotelijk bewijs. Hiernaast blijkt dat bepaalde stedelijke regio’s zich specialiseren in een bepaalde subsector. Vervolgonderzoek kan focussen op schaalvergroting en op de comparatieve voordelen die bepaalde gebieden hebben en hoe gemeenten hun budgetten hier strategisch op aanpassen.

Dank aan Renske van der Zee en Lonneke de Kok, senior beleidsadviseurs bij de Raad voor Cultuur, voor het begeleiden in mijn stage bij de Raad voor Cultuur en tijdens mijn. Ook dank aan Rob Pranger en Vera Leijtens, professoren en stagebegeleiders bij Tilburg University, voor het bieden van raad en daad over diverse onderwerpen in dit onderzoek.

Maurick Reuser, 25 juni 2021.

Lees het volledige rapport hier.