Introductie

Toen een aantal weken geleden de cursus Lokaal en Regionaal Bestuur startte en op dat moment ook een kennis sprak die lid was van een regionale politieke partij, raakte ik geïnteresseerd. Nadat ik de partij had opgezocht, kwam ik erachter dat er ook een regionale jongerenafdeling bestond. Hierna vroeg ik mij af hoe deze organisaties zich tot elkaar zouden verhouden. Mijn hoofdvraag werd toen:

Hoe verhouden een regionale afdeling van een politieke jongerenorganisatie en een regionale divisie van een nationale partij zich tot elkaar op lokaal niveau?